Sten Are Sandbeck (f. 1969, Oslo) bor og arbeider på Modum og er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen, Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo, Politecnico di Milano, Universitetet i Essen og Les Ateliers ENSCI i Paris. Gjennom en blanding av maleri, skulptur og installasjon utforsker han vår oppfattelse av identitet og realitet som en sammensatt kryssprojeksjon av forestillinger. Solo-utstillinger innbefatter Trondheim Kunstmuseum, Vigeland-museet, Akershus Kunstsenter og Trafo Kunsthall. Gruppeutstillinger blant annet ved Munch-museet, Henie Onstad Kunstsenter, Kunstnernes Hus, Vestfossen Kunstlaboratorium, Galleri F-15, Cesis Art Festival i Latvia og albb i Saigon. Kommende utstillinger innbefatter «Jeg kaller det kunst» ved Nasjonalmuseet og «Subterranean» på Amos Rex Museum, Helsinki, begge 2022.

--

 

Sten Are Sandbeck (b. 1969, Oslo) lives and works at Modum, Norway and is educated at the Academy of Fine Arts in Bergen, the Norwegian School of Arts and Crafts in Oslo, Politecnico di Milano, the University of Essen and Les Ateliers ENSCI in Paris. Through a mixture of painting, sculpture and installation, he explores our perception of identity and reality as a composite cross-projection of narratives. Solo exhibitions include shows at Trondheim Art Museum, the Vigeland Museum, Akershus Art Center and Trafo Kunsthall. Group exhibitions include the Munch Museum, Henie Onstad Art Center, Kunstnernes Hus, Vestfossen Kunstlaboratorium, Gallery F-15, Cesis Art Festival in Latvia and A Little Blah-blah in Saigon. Acquired by the Trondheim Art Museum and the University of Bergen. In 2022 Sandbeck’s work is to be featured as part of the opening show at the new National Museum in Oslo and the group exhibition Subterranean at Amos Rex Museum, Helsinki.

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: backarrow