Sten Are Sandbeck, Ro          Sten Are Sandbeck, Uro

 

                                                                                               

Ro og Uro, 2018

Olje på impregnert finér, 2018

223 x 146 x 77 / 223 x 145 x 77

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: backarrow