I, 2020

olje og sprittusj på impregnert finér, beslag, limtre

154 x 62 x 40 cm

--

 

   

 

«I» er en abstrahert menneskelignende figur, skåret ut av en finér-plate. En side er malt rød og en side ubehandlet/trehvit - med streker etter opptegningen synlig. Figuren defineres av kontur som former en kropp med ben, armer og hode. Øynene utgjøres av store utskårne hull. Figuren står oppreist ved at den er innfestet til en limtre-plate ved to store beslag.

 

Høyden på figuren samt hodets relative størrelse i forhold til kroppen gir inntrykk av å representere et barn. Inntrykket forsterkes av de store øynene. Tittelen «I» kan leses som tallet 1 eller også ordet «jeg» på engelsk. Figuren framstår likefrem, som uttrykk for åpenhet og sårbarhet, kanskje også en avventende undring?

 

Vi er alle det alderen vår tilsier, men vi er også alle andre aldre vi har gjennomlevd – som årringer i et tre. Selvbildet vårt - vår identitet - dannes opp igjennom hele livet, med spesiell styrke i de såkalt formative årene, barn og ungdomstid. Ofte vil erfaringer fra denne perioden være avgjørende for hvordan vi opplever og agerer senere i livet.

 

«I» åpner for et møte. Hvem er det du møter? Hvordan ble du møtt? Hvordan ville du ønsket å bli møtt? Et møte mellom deg selv og deg selv er aldri for sent..

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: backarrow