Ro og Uro, 2019

Olje på impregnert finér

223 x 146 x 77 / 223 x 145 x 77

 

 

Ro og Uro på Nasjonalmuseet    Ro og Uro på Nasjonalmuseet 2

 

Installasjonsbilder Jeg kaller det kunst, Nasjonalmuseet, Oslo

--

 

 

Det er heftige saker Sandbeck jobber med når han maler og lager skulpturer. Følelser og alvor møter humor og kaos. Hans tidligere verk fortalte historier med figurer og ord, mens i det siste har et forenklet formspråk tatt over. Mange av verkene fungerer også som selvportretter eller sier noe om hvordan vi fungerer i verden. «Hvilke stemninger og følelser som beveges i oss, bestemmer ikke bare hvordan vi har det, men også hvordan vi forstår og agerer i verden. Som kunstner har jeg dermed et ansvar for hva jeg berører i betrakteren. Jeg velger ømhet», sier han.

 

Selv om disse trefigurene ikke utstråler ømhet, så er de manifestasjoner av sinnstilstander: ro og uro. Siden de to blobbene er abstraherte menneskeformer, er de heller ikke vanskelige å måle seg opp mot. Du oppfordres nærmest til å posere og ta en selfie sammen med dem. Når du først kommer i kontakt med Ro eller Uro, ser du fort at baksiden bærer tydelige spor av kunstnerens kreative prosesser og hvordan disse to figurene ble til.

 

- Geir Haraldseth, tekst til utstillingen Jeg kaller det kunst på Nasjonalmuseet

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: backarrow