Selvportrett, 2019

Sprittusj papp, teip, murstein

151 x 103 x 15 cm

 

 

 

Selvportrett på Drammen Museum

Photo courtesy Drammen Museum

 

 

Sten Are Sandbeck, Selvportrett

 

 

Sten Are Sandbeck, Selvportrett

 

 

Subjektet utgjør en mangel. Identiteten vår er bygget utenfra, som en abstrakt fiksjon. Forestillingen om oss selv er derfor både usammenhengende og mangelfull. Men kjernen er tom; en blindflekk som danner vårt eksistensielle nullpunkt. Kun ved å anerkjenne dette premisset kan vi gjøres ansvarlig for oss selv og dermed frigjøres fra alle forføreriske, identitetspolitiske produkter og ideer - som vi blir proppet full av og stapper oss selv med. Å si ja til det som allerede er en realitet og nei til det umulige. Så enkelt og så vanskelig. Verket består av en enkelt tegnet figur på en tom pappeske. Øynene er skåret ut til mørke hull inn i ingenting. Tittelen er «Selvportrett». Mitt selvportrett eller også betrakterens. Vi møtes her – i dette tomrommet.

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: backarrow